Welkom!
Waar ligt de Oosterschelde? Waar ligt Estland? Wat is de hoofdstad van Brazilië? Op deze website kun je topografie oefenen voor de basisschool. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CITO basistopografielijst: alle plaatsnamen die standaard geleerd worden in het basisonderwijs. Op deze website zijn oefeningen samengebracht om de kennis van deze plaatsnamen te trainen en te testen.

De CITO basistopografielijst
De CITO basistopografielijst is een standaardlijst met topografische namen voor het onderwijs, samengesteld door het CITO en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG):
100 plaatsen in Nederland, van Afsluitdijk tot Zwolle.
100 plaatsen in Europa, van Albanië tot Zwitserland.
100 plaatsen in de rest van de wereld, van Afghanistan tot Zuid-Korea.

Lesstof
De 300 geografische namen van de CITO topografielijst vormen het uitgangspunt van de oefeningen op Topo Basis. In de landenquiz en de werelddelenquiz zijn - naast vragen over aardrijkskunde - vragen toegevoegd over geschiedenis, natuur en maatschappij. Bij de samenstelling hiervan is onder meer gebruik gemaakt van de canon van Nederland en Het Basisschoolboek.

Onderverdeling Europa
De onderverdeling van Europa in Noord-, West-, Zuid- en Oost-Europa is gebaseerd op kaarten van de Verenigde Naties.

Spelling
Bij de spelling van aardrijkskundige namen is de Taalunie leidend geweest.

Uitgave
Topo Basis is een uitgave van EastDock Media in Amsterdam.

Contact
Heb je een fout gezien, of een suggestie voor de samenstellers?
Feedback wordt zeer op prijs gesteld via: info@topo-basis.nl


Meer topografie websites
topografie nederland
Topografie Nederland
Nederlandse topo voor beginners en gevorderden: provincies, polders, snelwegen, Deltawerken en Elfstedentocht.
toporopa
Toporopa
Vergroot je kennis van Europa met quizzen over landen, de EU, monarchieën, havens, rivieren, bergketens en meer.
topografie wereld
Topo Wereld
Leer de wereld kennen met uitdagende aardrijkskunde quizzen over álle landen, hoofdsteden en vlaggen van de wereld.
topo vmbo
Topo VMBO
Lesmateriaal voor het centraal examen aardrijkskunde VMBO voor de leerwegen BB, KB, GL en TL.